Mobilne planetarium

Mobilne planetarium

Mobilne planetarium, które odwiedziło naszą szkołę, umożliwiło każdemu uczniowi uczestnictwo w niezapomnianej astronomicznej przygodzie.

Mobilne planetarium to przenośne urządzenie, które umożliwia prezentację wirtualnego nieba w dowolnym miejscu, na przykład w szkole. Jego zalety dla uczniów są liczne i znaczące:

Edukacja w praktyce: Mobilne planetarium oferuje uczniom możliwość doświadczania astronomii w praktyczny sposób, co często bywa bardziej angażujące niż tradycyjne metody nauczania. Wzbudzanie zainteresowania nauką: Dzięki interaktywnym pokazom, uczniowie mogą rozwijać zainteresowanie astronomią i naukami przyrodniczymi. Widok gwiazd, planet i innych ciał niebieskich z bliska często budzi fascynację i ciekawość świata. Różnorodność tematów: Mobilne planetarium może prezentować różne tematy związane z kosmosem, takie jak fazy księżyca, ruchy planet, czy konstelacje gwiazd. Dzięki temu uczniowie mogą poznawać różnorodne aspekty astronomii. Dostępność dla wszystkich: Nie wszystkie szkoły mają możliwość zorganizowania wycieczek do stacjonarnych planetariów. Mobilne planetarium może dotrzeć do każdej szkoły, nawet w odległych i mniej dostępnych miejscach. Zwiększona motywacja do nauki: Wizualne i interaktywne pokazy mogą zwiększyć motywację uczniów do nauki. Widząc realne zastosowanie teorii, uczniowie mogą lepiej zrozumieć i zapamiętać materiał. Interaktywność i zaangażowanie: Pokazy w mobilnym planetarium są często interaktywne, co pozwala uczniom na aktywne uczestnictwo. Mogą zadawać pytania, wchodzić w interakcje z prowadzącym i lepiej angażować się w proces nauczania. Dostosowanie do programu nauczania: Programy w mobilnym planetarium mogą być dostosowane do specyficznych wymagań programowych szkoły, dzięki czemu pokazy mogą idealnie wpasować się w aktualnie omawiane tematy. Rozwój umiejętności obserwacyjnych: Uczniowie uczą się, jak identyfikować różne obiekty na niebie i rozumieć ich ruchy oraz wzajemne relacje. Te umiejętności obserwacyjne są cenne w wielu dziedzinach nauki.

Mobilne planetarium to innowacyjne narzędzie, które łączy edukację z rozrywką, zapewniając uczniom niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie nauk przyrodniczych.

Egzamin 8-klasisty

Egzamin 8-klasisty

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem CKE od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek) 2024 roku.

Uwaga! Zgodnie z kalendarzem szkolnych zajęć dni 14, 15 i 16 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami ósmoklasisty.

Zajęcia 17 maja odbywają się zgodnie z planem.

Vivat Maj, 3 Maj

Vivat Maj, 3 Maj

Akademia z Okazji Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy

Dziś 30 kwietnia Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy przeniosła się w czasie, aby uczcić 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednego z najważniejszych dokumentów w historii Polski. Uczniowie oraz nauczyciele, z niezwykłym zaangażowaniem, przygotowali akademię, która nie tylko edukowała, ale i bawiła, podkreślając znaczenie tego święta narodowego.

Zgromadzeni w auli szkolnej, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogli przenieść się do 1791 roku, obserwując scenki historyczne przygotowane i odgrywane przez uczniów. Młodzi aktorzy w strojach z epoki odtworzyli kluczowe momenty związane z uchwaleniem Konstytucji, zapewniając widzom zarówno wzruszenia, jak i dogłębną lekcję historii.

Zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Rajczy akademia z okazji Konstytucji 3 Maja była nie tylko okazją do celebracji ważnej rocznicy. Wydarzenie to na długo zostanie w pamięci uczestników, jako moment kształtujący młode pokolenia w duchu szacunku dla historii i patriotyzmu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom i Rodzicom za udział w naszej uroczystości.

Szkolny Konkurs Matematyczno-Fizyczny – edycja 2024

Szkolny Konkurs Matematyczno-Fizyczny – edycja 2024

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VIII.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji oraz finału.
3. W eliminacjach oraz finale uczestnicy będą rozwiązywać zadania z podanego zakresu materiału z matematyki – klasy IV – VI, z matematyki i fizyki – klasy VII i VIII.
4. Tematyka zadań będzie dostosowana do materiału realizowanego w poszczególnych klasach.
5. Klasyfikacja uczniów będzie odrębna dla każdego poziomu klasowego.
6. Do finału przechodzi z każdego poziomu klasowego 6 uczniów z najwyższym wynikiem eliminacji.
7. Wynik końcowy uczestnika jest sumą punktów uzyskanych w eliminacjach i finale.
8. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Terminarz konkursu:

Zgłaszanie uczestników do 22 kwietnia 2024
Eliminacje – kwiecień 2024
Finał – maj 2024
Uroczyste podsumowanie konkursu wręczenie dyplomów i nagród – czerwiec.

Zakres materiału konkursu „Konkursu Matematyczno – Fizycznego ”

Matematyka

Klasa IV

Liczby naturalne
1. Oś liczbowa
2. Jak zapisujemy liczby
3. Mnożenie i dzielenie „po kawałku”
4. Podnoszenie do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej
5. Podzielność przez 10, przez 5 i przez 2
6. Podzielność przez 9 i przez 3
7. Dzielenie z resztą
8. Kolejność wykonywania działań
9. Mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu
10. Szacowanie
11. Zegary
12. Kalendarz
13. Działania pisemne
14. Zadania tekstowe

Figury geometryczne
1. Proste, odcinki i punkty
2. Mierzenie
3. Prostokąty i kwadraty
4. Wielokąty
5. Różne jednostki długości
6. Obwód wielokąta
7. Figury symetryczne
8. Koła i okręgi
9. Skala
10. Mapa

Ułamki zwykłe
1. Ułamek jako część całości
2. Porównywanie niektórych ułamków
3. Skracanie i rozszerzanie ułamków
4. Liczby mieszane
5. Ułamek jako iloraz
6. Dodawanie i odejmowanie ułamków
7. Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną

Ułamki dziesiętne (do finału)
1. Ułamek dziesiętny
2. Porównywanie ułamków dziesiętnych
3. Zamiana ułamków
4. Dodawanie ułamków dziesiętnych
5. Odejmowanie ułamków dziesiętnych
6. Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…

Klasa V

Liczby naturalne
1. Działania pamięciowe
2. Potęgowanie
3. Kolejność wykonywania działań
4. Cyfry rzymskie
5. Obliczenia przybliżone
6. Działania pisemne
7. Dzielenie i podzielność
8. Liczby pierwsze i liczby złożone

Figury geometryczne
1. Płaszczyzna, proste i półproste
2. Kąty. Rodzaje kątów
3. Rodzaje i własności trójkątów
4. Wysokość trójkąta
5. Równoległoboki
6. Wysokość równoległoboku
7. Trapezy
8. Klasyfikacja czworokątów

Ułamki zwykłe
1. Ułamek jako część i jako iloraz
2. Rozszerzanie i skracanie ułamków
3. Dodawanie i odejmowanie
4. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek liczby
5. Mnożenie ułamków
6. Odwrotności liczb
7. Dzielenie ułamków
8. Działania na ułamkach

Ułamki dziesiętne
1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
2. Mnożenie ułamków dziesiętnych
3. Dzielenie ułamków dziesiętnych
4. Zamiana jednostek

Pola figur
1. Pole równoległoboku i rombu
2. Pole trójkąta
3. Pole trapezu
4. Różne jednostki pola

Matematyka i my (do finału)
1. Kalendarz i zegar
2. Miary, wagi i pieniądze
3. Średnia arytmetyczna
4. Liczby dodatnie i ujemne
5. Dodawanie liczb całkowitych
6. O ile różnią się liczby

Klasa VI

Liczby całkowite
1. Działania na liczbach całkowitych
2. Własności działań na liczbach całkowitych

Działania na liczbach
1. Dzielniki i wielokrotności
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe
4. Ułamek liczby
5. Działania na liczbach całkowitych i ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie
6. Kolejność wykonywania działań

Figury na płaszczyźnie
1. Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej
2. Kąty
3. Trójkąty
4. Czworokąty
5. Pola czworokątów
6. Figury na kratce

Równania
1. Sprawdzanie czy liczba jest rozwiązaniem równania
2. Rozwiązywanie prostych równań
3. Rozwiązywanie trudniejszych równań
4. Zadania tekstowe

Bryły
1. Bryły i ich objętość
2. Zamiana jednostek
3. Siatki brył
4. Pole powierzchni bryły

Matematyka i my (do finału)
1. Tabele
2. Diagramy i wykresy
3. Procenty
4. Prędkość, droga, czas
5. Korzystanie ze wzorów
6. Plan, mapa i skala

Klasa VII

Proporcjonalność i procenty
1. Proporcjonalność prosta
2. Ułamek liczby
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5. ile procent więcej, o ile procent mniej
6. Obliczenia procentowe

Potęgi
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Potęgi o tych samych podstawach
3. Własności potęgowania
4. Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastki
1. Pierwiastek kwadratowy
2. Szacowanie pierwiastków
3. Własności pierwiastkowania
4. Pierwiastek trzeciego stopnia
5. Działania na pierwiastkach
6. Działania na potęgach i pierwiastkach

Wyrażenia algebraiczne
1. Opuszczanie nawiasów
2. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty

Równania
1. Rozwiązywanie równań
2. Zadania tekstowe
3. Zadania tekstowe z procentami
4. Przekształcanie wzorów

Trójkąty prostokątne
1. Twierdzenie Pitagorasa
2. Kwadrat i jego połowa
3. Trójkąt równoboczny i jego połowa

Układ współrzędnych (do finału)
1. Geometria kartki w kratkę
2. Punkty w układzie współrzędnych
3. Długości i pola w układzie współrzędnych
4. Odcinki w układzie współrzędnych

Klasa VIII

Liczby wymierne
1. Działania na liczbach całkowitych
2. Działania na ułamkach zwykłych
3. Działania na ułamkach dziesiętnych

Praktyczna matematyka
1. Kalendarz i zegar
2. Miary, wagi i pieniądze
3. Prędkość, droga, czas
4. Korzystanie ze wzorów
5. Plan, mapa i skala

Procenty
1. Proporcjonalność prosta
2. Ułamek liczby
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5. ile procent więcej, o ile procent mniej
6. Obliczenia procentowe

Potęgi
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Potęgi o tych samych podstawach
3. Własności potęgowania
4. Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastki
1. Pierwiastek kwadratowy
2. Szacowanie pierwiastków
3. Własności pierwiastkowania
4. Pierwiastek trzeciego stopnia
5. Działania na pierwiastkach
6. Działania na potęgach i pierwiastkach

Wyrażenia algebraiczne i równania
1. Opuszczanie nawiasów
2. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty
4. Rozwiązywanie równań
5. Zadania tekstowe
6. Zadania tekstowe z procentami
7. Przekształcanie wzorów

Figury płaskie
1. Własności trójkątów i czworokątów
2. Pola trójkątów i czworokątów
3. Twierdzenie Pitagorasa

Bryły
1. Graniastosłupy
2. Objętość graniastosłupa
3. Pole powierzchni graniastosłupa
4. Ostrosłupy
5. Objętość ostrosłupa
6. Pole powierzchni ostrosłupa
7. Graniastosłupy i ostrosłupy

Statystyka i prawdopodobieństwo
1. Diagramy i wykresy
2. Średnia arytmetyczna
3. Proste doświadczenia losowe

Fizyka
1) Budowa i właściwości materii.
2) Hydrostatyka i aerostatyka.
3) Kinematyka i dynamika.
4) Praca, moc, energia.
5) Elektryczność – tylko klasa 8.

Świąteczne życzenia z naszej Szkoły

Świąteczne życzenia z naszej Szkoły

Składamy Wam wielkanocne życzenia pełne radości, miłości i nadziei! Niech te święta przyniosą Wam wiele szczęścia i wspaniałych chwil w gronie najbliższych. Wesołego Alleluja, życzą Uczniowie, Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Obsługowi Szkoły Podstawowej nr 1!

Alleluja!

Konkurs gminny Rajcza Różnorodna

Konkurs gminny Rajcza Różnorodna

Nasza szkoła brała udział w konkursie gminnym Rajcza Różnorodna i zrealizowała projekt pn. „Rajcza walcząca”. Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji naszych działań. Praca naszych uczniów będzie dostępna wkrótce na osobnej stronie.

Tydzień pełny niespodzianek

Tydzień pełny niespodzianek

W dniach 18 marca do 22 marca w naszej szkole obchodzony był Szalony Tydzień. W trakcie 5 dni uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojej kreatywności, wyobraźni oraz poczucia humoru.

Szalony Tydzień rozpoczął się Dniem bez plecaka. Uczniowie przychodzili do szkoły z reklamówkami, pudełkami oraz innymi przedmiotami zastępującymi szkolny tornister. Wśród najbardziej pomysłowych sposobów na przechowanie książek znalazł się kosz na pranie, transportery dla zwierząt, garnek a nawet kosz sklepowy! Wtorek był dniem na opak – czy dziewczyna czy też chłopak chodzili w ubraniach na opak! Niektórzy zdecydowali się na przełożenie całej garderoby na lewą stronę – od stóp do głów! Dzień zdrowia czyli środa powitała nas piękną pogodą, niektóre klasy udały się na spacer z tej okazji, a głównym zadaniem było ubranie się w kolorze ulubionego owocu lub warzywa! Było kolorowo, radośnie a po naszej szkole przechadzały się arbuzy, banany, truskawki, papryki oraz sałaty! Czwartek był szczególnym dniem, ponieważ obchodziliśmy Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa oraz Pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa założyli kolorowe skarpetki nie do pary. Wiosnę powitały młodsze klasy, które z marzanną udały się do parku aby przegonić zimę! Ostatnim dniem Szalonego Tygodnia był Dzień na Szalono obchodzony w piątek. Zadaniem uczniów było zrobienie szalonej fryzury, makijażu lub założenie czegoś nietuzinkowego! W tym dniu w szkole pojawili się nowi Dyrektorzy oraz nowa Pani Wicedyrektor! Uczniowie założyli peruki, czapki, kaski motorowe, zrobili zabawne makijaże oraz fryzury!

Cieszymy się z pozytywnego odbioru Szalonego Tygodnia:) Dziękujemy za ogromne zaangażowanie oraz kreatywność. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pozwoliła na chwilę wytchnienia od monotonni i i pokazała, że szkoła może być miejscem, w którym oprócz nauki, znajdzie się również czas na dobrą zabawę!

Szczegóły i zdjęcia na naszej stronie:
https://www.facebook.com/SzkolaRajcza/

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice.

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Rajcza zasad naboru uczniów do klas pierwszych szkół i przedszkoli już od 1 marca 2024 rozpoczniemy przyjmowanie wniosków o zapisanie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy na rok szkolny 2024/2025.

Link do dokumentu:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza

https://rajcza.pl/zarzadzenie-wojta-w-sprawie-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli/