Szanowni Rodzice.

W związku z możliwością odbioru produktów mlecznych w trakcie nauki zdalnej dla uczniów klas 4 i 5 prosimy Rodziców tych uczniów o przesłanie deklaracji wg wzoru:

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na odbiór wyrobów mlecznych w trakcie nauki zdalnej mojego dziecka (imię i nazwisko) ucznia klasy (klasa).

Podpis Rodzica.

 

Deklarację należy złożyć do dnia 24 lutego 2021 roku przez Edziennik z konta rodzica do dyrektora szkoły.

Skip to content