Szanowni Rodzice uczniów klas 4 i 5.

W ramach prowadzonego rządowego „Programu dla Szkół”, w ramach którego dzieci klas 1-5 otrzymują produkty mleczne, owoce i warzywa informujemy, że po podpisaniu oświadczenia możliwy jest odbiór mleka przez Rodziców dla uczniów klas 4 i 5. Oświadczenie podpisać można w budynku szkoły u intendenta.

Zgodnie z otrzymaną wiadomością od dostawcy produktów informujemy również, że:

  • pozostałe w szkole mleko z dostawy z 10.2020, tj. 10 porcji mleka dostarczonych dla klas 1-5,  będzie możliwe do wydawania od 18.01.2021-22.01.2021 oraz kolejno 25.01.2021-29.01.2021. W następnej kolejności  tj. od 01.02.2021-05.02.2021 będą dostarczone 3 kefiry oraz 2 jogurty i tak zakończymy semestr 1.
  • produkty szybko psujące oraz  warzywa i owoce w  przypadku szkół do których dostarczane są owoce, będą dostarczone dla klas 1-3, ponieważ dostarczanie i wydawanie ich dzieciom z klas 4-5 byłoby raczej niemożliwe do bieżącego zorganizowania w szkole.

Źródło dodatkowych informacji

https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html

Zarządzenie Nr 6/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, zmienione Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.12.2020 r.  – otwórz


Treść oświadczenia Rodzica wg wzoru ARiMR

UWAGA! Dotyczy odbioru mleka UHT z dostawy październik 2020.

Po zapoznaniu się z Warunkami udziału w „Programie dla szkól” w roku szkolnym 2020/2021 oraz wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511 z późn. zm.):

  1. Zobowiązuję się do odbioru owoców i warzyw lub mleka, udostępnianych w ramach programu, ze Szkoły Podstawowej w dniach wskazanych przez szkołę,
  2. Zobowiązuję się do udostępniania odebranych owoców i warzyw lub mleka dziecku zgodnie z warunkami i wymaganiami wskazanymi w załączniku VII do Warunków udziału w „Programie dla szkól” w roku szkolnym 2020/2021.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zawartej w cz. XVI Warunków udziału w „Programie dla szkól” w roku szkolnym 2020/2021.

Nazwa szkoły, klasa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy.

Klasa …………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka oraz data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku gdy formularz dotyczy więcej niż jednego dziecka, np. dzieci z całej klasy należy odpowiednio
rozszerzyć listę o kolejne numery a sposób pozyskiwania danych kolejnych osób musi zapewniać anonimowość danych zawartych wcześniej w wykazie):

Lista podpisów Rodziców

1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….

itd


 

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. cialispascherfr24.com Les données seront utilisées conformément à notre politique de confidentialité En savoir plus.

Skip to content