Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne sanitarne i higieniczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r:

 

W wytycznych znalazły się zalecenia i rekomendacje dotyczące:

·         organizacji zajęć,

·         higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

·         gastronomii,

·         postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników,

·         szczepień przeciw COVID-19.

a także

·         instrukcji mycia rąk,

·         instrukcji dezynfekcji rąk,

·         instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,

·         instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,

·         wykazu produktów biobójczych,

·         zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

 

Wejdź na stronę z pełnymi informacjami i wytycznymi MEN, MZ i GIS

 

Dodatkowe informacje:

·         Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku.

·         Czy można informować swoich pracowników o fakcie zakażenia koronawirusem kogoś z personelu?

·         Czy zgodnie z RODO można pytać o zaszczepienie?

Skip to content