UWAGA!!!

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy 

z pozostałymi dokumentami (zapisy) 

odbywa się

od dnia 02 marca 2020 roku 

do dnia 16 marca 2020 roku do godziny 15:00.

ZAPRASZAMY!