2019/2020

SkiPark Stok Narciarski Rajcza

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I POMOC
W REALIZACJI ZIMOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Luty 2020

 

OSP RAJCZA

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I POMOC
W REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM SZKOŁY

Czerwiec 2020

Rada Rodziców

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ W REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

Czerwiec 2020

Wójt Gminy Rajcza

Sz. P. Zbigniew Paciorek

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIE DZIAŁAŃ SZKOŁY

Czerwiec 2020

Przewodniczący Rady Gminy

Sz. P. Zbigniew Kopeć

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIE DZIAŁAŃ SZKOŁY

Czerwiec 2020

2020/2021