Dobiegły końca eliminacje całorocznego konkursu „Maraton Matematyczno – Fizyczny”.

W sumie w konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas szóstych, siódmych i ósmych. Do finału zostało zaproszonych 23 najlepszych uczniów z eliminacji. Są to:

 • z klas 6: Aleksandra Juraszek, Oliwia Hernas, Michał Kuś, Amelia Przybyszewska, Sandra Latasiewicz, Mateusz Szymoński i Daria Badyńska;
 • z klas 7: Natalia Dadok, Oliwia Krzepina, Miłosz Bańka, Marek Jędrzkiewicz, Joanna Czechowicz, Sebastian Zdechlik i Bartosz Zając;
 • z klas 8: Jan Wróbel, Daniel Szewczyk, Mikołaj Biernat, Gabriela Marszałek, Wojciech Zwardoń, Wiktoria Płoskonka, Kacper Maślanka, Tomasz Piątek i Patrycja Skorupa.

Wszyscy startujący otrzymali wyniki przez dziennik elektroniczny, a finaliści indywidualne zaproszenia do finału który odbędzie się 09.06.2020 w godz. 9:00 – 10:30 w SP Rajcza.

Do szkoły należy przyjść na godz. 8:45.

Gratulujemy wytrwałości i życzymy sukcesów w finale.

Organizatorzy konkursu: Czesław Legierski, Janina Legierska, Ewa Węglarz.

 

 

Należy zabrać ze sobą długopis, linijkę lub ekierkę, ołówek oraz oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka pobrane ze strony szkolnej.

Przypominamy punkty regulaminu dotyczące finału konkursu.

 1. W finale trwającym 90 minut uczniowie klas szóstych rozwiązują zestaw składający się z 9 zadań z matematyki, a w klasach siódmych i ósmych 6 zadań z matematyki i 3 zadań z fizyki.
 2. Wynik końcowy uczestnika konkursu jest sumą:
  a) średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w eliminacjach,
  b) punktów uzyskanych w finale pomnożonych przez dwa.
 3. Wynik klasy jest sumą końcowych punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów biorących udział w konkursie z danej klasy.
 4. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy, nagrody książkowe i nagrody rzeczowe.
 5. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału otrzymują tytuł finalisty.
 6. Trzech najlepszych uczniów biorących udział w konkursie otrzymuje tytuł laureata.
 7. Klasa, która uzyska najwyższy wynik otrzyma tytuł Mistrza Maratonu Matematyczno-Fizycznego.

Do zobaczenia!

Skip to content