Kwarantanna – obowiązki pracownika szkoły.

Koronawirus. Przeciwdziałanie
23 wrz., 2020

PPIS w Żywcu nie wydaje zaświadczeń o odbyciu izolacji domowej/kwarantanny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez pracownika. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informacje tę przekazuje pracodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Po odbyciu kwarantanny należy dostarczyć otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy.


Dokumentacja i wykładnia ZUS

 

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT