PPIS w Żywcu nie wydaje zaświadczeń o odbyciu izolacji domowej/kwarantanny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez pracownika. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informacje tę przekazuje pracodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Po odbyciu kwarantanny należy dostarczyć otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy.


Dokumentacja i wykładnia ZUS

 

Skip to content