Obiady

 • Stawka za obiad – 3,50 zł
 • Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i nauczyciele SP1 w Rajczy.
 • Zgłoszenia na obiady należy dokonać wypełniając deklarację korzystania ze stołówki szkolnej, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie i wypełnioną złożyć u intendenta.
 • Opłaty za posiłki należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na konto indywidualne ucznia/ nauczyciela. Od wpłat po terminie będą naliczane odsetki.
 • Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi być zgłoszona do godziny 7.00 , inaczej obiad nie będzie odliczony. Odliczenia za obiady będą dokonywane w kolejnym miesiącu.
 • Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej z którymi należy się zapoznać przy wypełnianiu deklaracji.
 • Wydawanie obiadów rozpocznie się 6 września 2021r.

Regulamin stołówki

Zapis na stołówkę – Deklaracja dla Rodziców

Informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 mój syn / córka (imię i nazwisko ucznia, klasa):

……………………………………………..………………………………………………….…………………………………
będzie korzystał/a z obiadów w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, począwszy od dnia: ………………….….…………….

  • Ewentualny zwrot nadpłaconej kwoty za niewykorzystane obiady należy przesłać na konto bankowe nr:
  • Nazwa Banku: ………………………………………………….. Nr konta: ………………………………………………………………………………………………………….
  • Informuję, że zapoznałam/em się z zasadami dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy.
  • Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonaniem niezbędnych działań do realizacji płatności za obiady w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy w roku szkolnym 2021/2022.

(telefon kontaktowy, data oraz czytelny podpis rodzica):

Tel. ………………..……..…………… Data ..…………………………………… Podpis Rodzica ……………………………………………………….

UWAGA! Deklarację pisemną należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w wersji dokumentu skanowanego na adres Email szkoły (złożenie dokumentu może być potwierdzone rozmową telefoniczną z sekretariatu szkoły).

 

Procedury COVID19 – kuchnia i stołówka szkolna

 

Programy rządowe SZKLANKA MLEKA oraz WARZYWA I OWOCE W SZKOLE. 

Rodzice i opiekunowie muszą podpisać oświadczenia na bezpłatne korzystanie ich dzieci ze spożywania mleka oraz warzyw i owoców. Bardzo prosimy o świadome podpisanie deklaracji.  Dzieci które zdeklarują się na korzystanie z tych programów mają obowiązek do odbioru tych produktów.

Oświadczenia można odebrać, podpisać i oddać wychowawcy do 8 września.

Dzieci które chcą korzystać z obiadów muszą złożyć deklarację podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły wraz z deklaracją, którą można pobrać, podpisać i oddać do intendenta szkoły.

Pin It on Pinterest