Od 1 października 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w kształceniu nauczycieli.

Nauczycieli kształcą wyłącznie uczelnie spełniające określone warunki.

  • Studia na kierunkach nauczycielskich są realizowane w 5-letnich cyklach – jako studia jednolite magisterskie lub studia I i II stopnia realizowane w tym samym zakresie.
  • Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji jest prowadzone wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
  • Kształcenie nauczycieli pedagogów specjalnych jest prowadzone wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich oraz – w przypadku nauczycieli posiadających już kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych – studiów podyplomowych.
  • Od 1 października 2019 r. kształcenie nauczycieli jest prowadzone na podstawie nowych standardów. Zmiany obejmują również system doskonalenia zawodowego nauczycieli i organizację doradztwa metodycznego. Więcej zadań mają publiczne placówki doskonalenia.