Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie szkolnym zorganizowanym z okazji 90. rocznicy urodzin Ks. Józefa Tischnera – Patrona naszej Szkoły.


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolno – parafialnym 

Konkursie Plastycznym 

z okazji 90. rocznicy urodzin ks. Józefa Tischnera

pt.„Ksiądz Józef Tischner w oczach dzieci” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą  brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

Cel konkursu: 

 • Popularyzacja postaci ks. J. Tischnera wśród dzieci i młodzieży 
 • Wzbogacenie wiadomości o życiu i twórczości  ks. J. Tischnera
 • Upowszechnienie wartości etycznych i estetycznych głoszonych przez 
 1. J. Tischnera
 • Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości.
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia tekstu literackiego.

 

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: 

 • klasy I – III 
 • klasy IV – VIII 

 

Tematyka prac konkursowych:

 1. Kategoria klas I – III

Wykonaj pracę plastyczną pt. – Wizerunek ks. Józefa Tischnera. 

 1. Kategoria klas IV – VIII

Wykonaj plakat na temat – 10 ciekawostek o ks. Józefie Tischnerze

 

Pamiętaj!

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk, rysunek na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

 

Forma prac: 

 • Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4.

 

Technika  wykonania prac:

  • Prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej (rysunek kredkami, farby, wyklejanka,  pastele, techniki łączone) 
 • Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

 

Termin i miejsce składania prac:

 • Każda klasa powinna dostarczyć minimum 2 prace.
 • Pracę należy oddać w szkole do dnia 12 marca. 
 • Przed oddaniem pracy prosimy o wykonanie zdjęcia i wysłanie go na dziennik elektroniczny szkoły.

 

Od 15 marca 2021 roku do 19 marca 2021 roku można zagłosować na prace konkursowe, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Im więcej oddanych głosów, tym większa szansa na wygraną!

WAŻNE – dziennie można oddać jeden głos na jedną pracę.

Głosować może każdy mieszkaniec Rajczy i okolic.:-)

 

Ocena :

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury. 

Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

– zgodność pracy z tematem 

– jakość wykonania pracy 

– oryginalność i pomysłowość

– walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna

– stopień trudności wykonania. 

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po 22 marca 2021roku. 
 • Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Nagrody:

 • Spośród prac zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I-III , klasy IV-VI i klasy VII- VIII

 • Kwalifikacji prac dokona Jury  – Pani Jolanta Wolańska, Pani Karolina Iwanek, Pani Małgorzata Grygny oraz ks. Michał Styła.