Uczniowie klasy IV b brali udział w konkursie plastycznym na graficzne przedstawienie cytatów Józefa Tischnera.

Na lekcji wychowawczej wychowankowie zapoznali się z postacią ks. Józefa Tischnera, patrona naszej szkoły. Wspólnie czytano najciekawsze cytaty z jego twórczości , zwracając uwagę na głoszone wartości  i postawę otwartości na drugiego człowieka.

Efektem tych działań są prace plastyczne wykonane przez uczniów. Prace przesłano na konkurs, jego wyniki poznamy pod koniec  marca.

Dziękuję uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie.

Wychowawca