Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano dziś (13 maja 2020) informacje dotyczące m.in.:

  • uruchamiania kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie;
  • przywróceniu zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • prowadzenia konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminów;
  • prowadzenia konsultacji dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z w/w publikacją. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania wytycznych MEN w organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy zostaną opublikowane wkrótce na naszej stronie WWW szkoły. Informacje będą również przekazywane w wiadomościach przesyłanych przez e-dziennik oraz komunikatach na stronie www i mediach społecznościowych szkoły.

Link do publikacji:

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

 

Z wyrazami szacunku

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły