Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy
z dnia 24 stycznia 2022

W związku ze stwierdzonymi przypadkami COVID19 w naszej szkole zajęciami w formie zdalnej zostają objęte klasy:
• 7C – od 24 stycznia do 31 stycznia.
• 8C – od 24 stycznia do 28 stycznia.
Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem dostępnych narzędzi online (platforma edukacyjna, dziennik itp.)

Z poważaniem
(-) Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły

Skip to content