INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy informuje, iż mając na uwadze obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa (SARS- CoV-2)

OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI TJ. :

OSOBY SAMOTNE, CHORE, SENIORZY

którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub innych osób – sąsiadów

W CELU ZASPOKOJENIA NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH

(zakup żywności, leków, środków higienicznych)

mogą skontaktować się telefonicznie z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu otrzymania odpowiedniego wsparcia.

Prosimy o kontakt pod nr telefonów:

33 864 33 96 lub 33 864 31 55

W dni wolne od pracy (sobota – niedziela)

tel.: 516-106-637

Skip to content