Komunikat dot. całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i specjalnego czatu internetowego dla dzieci i młodzieży – list do dyrektorów szkół
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w imieniu Rzecznika Praw Dziecka zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w przekazaniu uczniom – komunikatu na temat powziętych przez Rzecznika inicjatyw związanych z uruchomieniem Dziecięcego Telefonu Zaufania i czatu internetowego.

Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

List od Rzecznika Praw Dziecka do Dyrektorów Szkół