W związku z rozpoczęciem wymiany pieców grzewczych w szkole od dnia 9 maja wjazd na plac szkolny i parking wewnętrzny zostanie zamknięty do odwołania. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się na terenie objętym pracami oraz stosowanie się do poleceń pracowników obsługi.

Dyrektor Szkoły

Skip to content