Rajcza, 7 października 2020r. Godz.: 15:15

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

2/7/10/2020K

Szanowni Państwo.

W związku z przeprowadzoną rozmową telefoniczną z p. Beatą Gilowską PSSE w Żywcu proszę o baczną obserwację dzieci w ramach nadzoru epidemiologicznego. Uczniowie szkoły mogli mieć kontakt z kontaktu z osobą dodatnią.  W tym zakresie PSSE w Żywcu zaleca obserwację dzieci do 15 października pod kątem objawów chorobowych. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym. W trakcie nadzoru należy również ograniczyć kontakt z osobami starszymi.

Informuję, że Szkoła funkcjonuje bez ograniczeń i realizuje zajęcia zgodnie z planem lekcji.
W przypadku zmiany sytuacji zostaną Państwo poinformowani tak szybko, jak to możliwe.

 

Z poważaniem

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły

Skip to content