Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły

mgr Brunon Bielecki
nauczyciel dyplomowany
technika, j.angielski, informatyka

*****

Wicedyrektor szkoły

mgr Magdalena Kasztelnik
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny
technika, oligofrenopedagog

*****

Wychowawcy klas

Klasa 1A

mgr Katarzyna Grygny
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 1A

Klasa 1B

mgr Zofia Ciurla
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 1B
edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Klasa 2A

mgr Henryka Borowiec
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 2A
edukacja wczesnoszkolna, informatyka, terapia pedagogiczna

Klasa 3A

mgr Urszula Kopeć
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 3A

Klasa 3B

mgr Lucyna Wiercigroch
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 3B

Klasa 4A

mgr Joanna Zięba
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 4a
j. angielski

Klasa 4B

mgr Edyta Lach
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 4b
język angielski

Klasa 5A

mgr Małgorzata Grygny
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 4A
j. polski

Klasa 5B

mgr Genowefa Dobras
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 4B
geografia

Klasa 6A

mgr Marian Jeleśniański
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 6A
technika, informatyka

Klasa 7A

mgr Dorota Kubiak
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 7A
j.polski

Klasa 7B

mgr Ewa Węglarz
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 7B

Klasa 7C

mgr Magdalena Omyła
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 7C
historia

Klasa 8A

mgr Karolina Gawron
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 8A
wychowanie fizyczne

Klasa 8B

mgr inż. Czesław Legierski
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 8B
matematyka

Klasa 8C

mgr Monika Karczewska
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 8C
wychowanie fizyczne

 

 

*****

Wykaz kadry pedagogicznej w kolejności alfabetycznej:

 

 1. Bielecki Brunon
 2. Błasiak Karol
 3. Borowiec Henryka
 4. Brączek-Janica Sylwia
 5. Ciurla Irena
 6. Ciurla Zofia
 7. Dobras Genowefa
 8. Gawron Karolina
 9. Grygny Katarzyna
 10. Grygny Małgorzata
 11. Habiciak Maria
 12. Iwanek Karolina
 13. Iwanek Ryszard
 14. Jakubiec Marcin Ks.
 15. Jamrozowicz Iwona
 16. Jeleśniańska Beata
 17. Jeleśniański Marian
 18. Karczewska Monika
 19. Kasztelnik Magdalena
 20. Kąkol Mateusz
 21. Kopeć Dorota
 22. Kopeć Urszula
 23. Kręcichwost Jolanta
 24. Kubiak Dorota
 25. Kuchejda Jolanta
 26. Lach Edyta
 27. Legierska Janina
 28. Legierski Czesław
 29. Micorek-Kloc Anastazja
 30. Nocoń Katarzyna
 31. Oleś Kazimierz
 32. Omyła Magdalena
 33. Polaszk Jolanta
 34. Przybyła Alicja
 35. Pydych Grzegorz Ks.
 36. Ryłko Jolanta
 37. Sporek Ewa
 38. Węglarz Ewa
 39. Wiercigroch Lucyna
 40. Wolańska Jolanta
 41. Wójtowicz Monika
 42. Zięba Joanna

 

 

Pin It on Pinterest