Dyrektor Szkoły

mgr Brunon Bielecki
nauczyciel dyplomowany
technika, j.angielski, informatyka

*****

Wicedyrektor szkoły

mgr Magdalena Kasztelnik
nauczyciel dyplomowany
pedagog szkolny
technika, oligofrenopedagog

*****

Wychowawcy klas

mgr Jolanta Kuchejda
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 1A

mgr Urszula Kopeć
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 2A

mgr Ewa Matlak
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 2B

mgr Katarzyna Grygny
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 3A

mgr Zofia Ciurla
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 3B
edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Małgorzata Grygny
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 4A
j. polski

mgr Genowefa Dobras
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 4B
geografia

mgr Marian Jeleśniański
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 5
technika, informatyka

mgr Dorota Kubiak
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 6A
j.polski

mgr Irena Cieśla
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 6B

mgr Magdalena Omyła
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 6C
historia

mgr Karolina Gawron
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 7A
wychowanie fizyczne

mgr inż. Czesław Legierski
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 7B
matematyka

mgr Monika Karczewska
nauczyciel dyplomowany
wychowawca klasy 7C
wychowanie fizyczne

mgr Edyta Lach
wychowawca klasy 8a
język angielski

mgr Ewa Węglarz
wychowawca klasy 8B

*****

Wykaz kadry pedagogicznej w kolejności alfabetycznej:

mgr Karol Błasiak
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający

mgr Henryka Borowiec
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolne, informatyka,
terapia pedagogiczna

mgr Irena Ciurla
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel wspomagający

mgr Maria Habiciak
nauczyciel dyplomowany
biologia

mgr Karolina Iwanek
nauczyciel wspomagający

mgr Ryszard Iwanek
wychowanie fizyczne

Ks. Marcin Jakubiec
religia

mgr Iwona Jamrozowicz
chemia

mgr Beata Jeleśniańska
świetlica

lic. Mateusz Kąkol
matematyka/informatyka

mgr Dorota Kopeć
nauczyciel specjalista

mgr Jolanta Kręcichwost
j. angielski

mgr inż. Janina Legierska
fizyka

mgr Katarzyna Nocoń
j. niemiecki

mgr Kazimierz Oleś
EDB, WOS

mgr Jolanta Polaszk
j. polski

mgr Martyna Puszyńska
psycholog

mgr Jolanta Ryłko
nauczyciel dyplomowany
bibliotekarz

mgr Dorota Sałamun
nauczyciel dyplomowany
tyflopedagog

Ks. Michał Styła
religia

mgr Lucyna Wiercigroch
nauczyciel dyplomowany
 j.polski

mgr Jolanta Wolańska
nauczyciel dyplomowany
religia, logopedia

mgr Monika Wójtowicz
nauczyciel dyplomowany
muzyka

mgr Halina Zeman – Ziobrowska
nauczyciel dyplomowany
plastyka

mgr Joanna Zięba
nauczyciel dyplomowany
j. angielski

mgr Sylwia Brączek Janica
matematyka (/)

mgr Małgorzata Płoskonka
plastyka (/)