W związku z zarządzeniem nr 87 i 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązującego od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz przedłużeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) zwracam uwagę na zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016 poz. 1101 ze zm.) .