https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/eo/aktualnoscieo/

Informacja o sposobie organizacji egzaminu ósmoklasisty – aktualizacja