Dla absolwentów szkół podstawowych rozpoczyna się moment w którym powinni zacząć zastanawiać się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia i dlatego chcielibyśmy zachęcić bardzo gorąco młodych ludzi oraz ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną publicznych szkół średnich.

 

Warto podkreślić, że szkoły średnie prowadzone przez Powiat Żywiecki oferują nie tylko atrakcyjne formy kształcenia, ale gwarantują możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w wielu poszukiwanych na rynku pracy – kierunkach jak np. mechatronik, mechanik samochodowy, logistyk czy hodowca koni. W ostatnim czasie uruchomiono kolejne nowości m.in. mechanik motocykli i quadów oraz zatwierdzono dalsze funkcjonowanie klas wojskowych. Oprócz tego oferujemy wszystkim zainteresowanym kwalifikowane kursy zawodowe, a do wyboru jest krawiectwo, kosztorysowanie lub opiekun medyczny.

W ramach licznych umów z pracodawcami organizujemy staże i praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach oraz ciekawe zagraniczne praktyki w specjalistycznych firmach.

Pragniemy również poinformować, że Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji programu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”. W ramach tego programu uczniowie wybranych kierunków zawodowych będą mogli otrzymać 2 tys. złotych za podjęcie stażu uczniowskiego.

Chcemy zapewnić wszystkich zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, że jako organ prowadzący przygotowaliśmy w naszych szkołach średnich wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich chętnych. Dotyczy to zarówno miejsc o profilu licealnym, ale również szkół technicznych jak i branżowych (zawodowych).

 

Ciekawe kierunki, wysoki poziom kształcenia, stosunkowo dobre warunki dojazdu do szkół i zagwarantowana bezpłatność sprawiają, że oferta naszych szkół publicznych jest atrakcyjna i godna rozważenia!

Ponadto cały czas pracujemy nad podniesieniem jakości bazy dydaktycznej i lokalowej naszych jednostek oświatowych. W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu  modernizacji 27 klaso-pracowni za kwotę prawie 5 mln złotych. W ramach tej kwoty Powiat Żywiecki doposażył także szkoły w nowoczesny sprzęt i urządzenia umożliwiające uczniom nabycie kompetencji i uprawnień niezbędnych do potrzeb obecnego rynku pracy.

W chwili obecnej trwa realizacja największego na Żywiecczyźnie projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez Powiat Żywiecki.

Szkoły objęty tym projektem to: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy, Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomiczny w Żywcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce. Koszt w/w inwestycji to ponad 28,2 mln złotych.

Wyniki matur w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki corocznie potwierdzają dobre przygotowanie naszej młodzieży i są wyższe od średniej w kraju jaki i średniej w województwie śląskim.

Szczegółowe informacje o naborach umieszczone zostały na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych naszych szkół średnich.

————————————————————–

źródło: http://www.zywiec.powiat.pl

Przejdź do oferty edukacyjnej 2021/2022

Szkoły ponadpodstawowe publiczne powiatu żywieckiego

I LO w Żywcu

ZSAiO w Żywcu

ZSTiL w Żywcu

ZSS w Żywcu

ZSBD w Żywcu

ZSEG w Żywcu

ZSME w Żywcu

ZSOiT w Milówce

ZSZ w Węgierskiej Górce

SOSW w Żywcu

Szkoła Muzyczna w Żywcu

Szkoły niepubliczne 

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej

Liceum Ogólnokształcące w Wiśle

Wykaz szkół i placówek niepublicznych powiatu żywieckiego

Skip to content