Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dziś dołączyliśmy do akcji narodowego czytania powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za udział oraz jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie. Gratulacje!

II Giełda Szkół Ponadpodstawowych SP1 w Rajczy 2021

1 mar 2021 | Aktualności, Dla Uczniów, SPDZ

Dla absolwentów szkół podstawowych rozpoczyna się moment w którym powinni zacząć zastanawiać się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia i dlatego chcielibyśmy zachęcić bardzo gorąco młodych ludzi oraz ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną publicznych szkół średnich.

 

Warto podkreślić, że szkoły średnie prowadzone przez Powiat Żywiecki oferują nie tylko atrakcyjne formy kształcenia, ale gwarantują możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w wielu poszukiwanych na rynku pracy – kierunkach jak np. mechatronik, mechanik samochodowy, logistyk czy hodowca koni. W ostatnim czasie uruchomiono kolejne nowości m.in. mechanik motocykli i quadów oraz zatwierdzono dalsze funkcjonowanie klas wojskowych. Oprócz tego oferujemy wszystkim zainteresowanym kwalifikowane kursy zawodowe, a do wyboru jest krawiectwo, kosztorysowanie lub opiekun medyczny.

W ramach licznych umów z pracodawcami organizujemy staże i praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach oraz ciekawe zagraniczne praktyki w specjalistycznych firmach.

Pragniemy również poinformować, że Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji programu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”. W ramach tego programu uczniowie wybranych kierunków zawodowych będą mogli otrzymać 2 tys. złotych za podjęcie stażu uczniowskiego.

Chcemy zapewnić wszystkich zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, że jako organ prowadzący przygotowaliśmy w naszych szkołach średnich wystarczającą ilość miejsc dla wszystkich chętnych. Dotyczy to zarówno miejsc o profilu licealnym, ale również szkół technicznych jak i branżowych (zawodowych).

 

Ciekawe kierunki, wysoki poziom kształcenia, stosunkowo dobre warunki dojazdu do szkół i zagwarantowana bezpłatność sprawiają, że oferta naszych szkół publicznych jest atrakcyjna i godna rozważenia!

Ponadto cały czas pracujemy nad podniesieniem jakości bazy dydaktycznej i lokalowej naszych jednostek oświatowych. W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu  modernizacji 27 klaso-pracowni za kwotę prawie 5 mln złotych. W ramach tej kwoty Powiat Żywiecki doposażył także szkoły w nowoczesny sprzęt i urządzenia umożliwiające uczniom nabycie kompetencji i uprawnień niezbędnych do potrzeb obecnego rynku pracy.

W chwili obecnej trwa realizacja największego na Żywiecczyźnie projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez Powiat Żywiecki.

Szkoły objęty tym projektem to: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy, Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomiczny w Żywcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce. Koszt w/w inwestycji to ponad 28,2 mln złotych.

Wyniki matur w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki corocznie potwierdzają dobre przygotowanie naszej młodzieży i są wyższe od średniej w kraju jaki i średniej w województwie śląskim.

Szczegółowe informacje o naborach umieszczone zostały na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych naszych szkół średnich.

————————————————————–

źródło: http://www.zywiec.powiat.pl

Przejdź do oferty edukacyjnej 2021/2022

Szkoły ponadpodstawowe publiczne powiatu żywieckiego

I LO w Żywcu

ZSAiO w Żywcu

ZSTiL w Żywcu

ZSS w Żywcu

ZSBD w Żywcu

ZSEG w Żywcu

ZSME w Żywcu

ZSOiT w Milówce

ZSZ w Węgierskiej Górce

SOSW w Żywcu

Szkoła Muzyczna w Żywcu

Szkoły niepubliczne 

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej

Liceum Ogólnokształcące w Wiśle

Wykaz szkół i placówek niepublicznych powiatu żywieckiego

Pin It on Pinterest