Obiekty sportowe SP1 Rajcza

Aktualizacja: 2021-04-22.

Sala gimnastyczna

Wymiary:

Długość: ………… Szerokość:……………… Wysokość: …………………..

Harmonogram zajęć:

OD DO PON WT ŚRO CZW PT
16:00 16:45
17:00 17:45
18:00 18:45
19:00 19:45 Karate dla uczniów
20:00 20:45 Karate dla uczniów

 

Hala sportowa

 

W sprawie rezerwacji hali oraz załatwiania wszelkich formalności  należy kontaktować się z:

Sekretariat SP1 w Rajczy

OD DO PON WT ŚRO CZW PT
16:00 16:45 SP1 Rajcza
Ścianka wspinaczkowa
Organizator: R. Iwanek
17:00 17:45 SKS SP1 Rajcza
Organizator: R. Iwanek
18:00 18:45 SKS SP1 Rajcza
Prowadzący: R. Iwanek
19:00 19:45 Boks dla dorosłych
R. Waligóra
KS “Żylica” Łodygowice
20:00 20:45 Boks dla dorosłych
R. Waligóra
KS “Żylica” Łodygowice
Ścianka wspinaczkowa
Zajęcia dla chętnych.
Prowadzący: R. Iwanek

 

Cena wynajmu za godzinę: ……… zł. (zarządzenie nr…. z dnia …… Wójta Gminy Rajcza)

 

 

Zajęcia bezpłatne (niebieski)

UWAGA!

  1. Zajęcia prowadzone są przez podmioty zewnętrzne (stowarzyszenia, kluby sportowe i inne).
  2. Każdy organizator oraz uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do przyjętych procedur wynikających z zaleceń MEN/GIS/MZ ws. COVID-19.
  3. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z zawieszeniem, bądź wypowiedzeniem porozumienia ws. wynajmu / udostępnienia sali gimnastycznej/hali sportowej ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Harmonogram zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych na sali gimnastycznej i hali sportowej ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy.