ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE – ZAPRASZA…

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE – ZAPRASZA…

 

Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce to historia, tradycja i przyszłość. Kształci zarówno w technikum, jak i w branżowej szkole I stopnia w zawodach atrakcyjnych i dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy. Uczniowie zdobywają fachową wiedzę i duże umiejętności praktyczne, a absolwenci są poszukiwani i doceniani przez pracodawców.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • Technik informatyk
 • Technik automatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik programista (nowość)

                                          

 • Branżowa szkoła I stopnia – automatyk
 • Branżowa szkoła I stopnia – mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Zawodowych im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

ul. Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka
tel.: 33 864 14 20
dyrektor: mgr Lucyna Śleziak
email: zsz-gorka@wp.pl
web: www.zszwg.edu.pl


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU - ZAPRASZA...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU – ZAPRASZA…

 

Nauka w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu odbywa się  na poziomie zreformowanego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia. Kształcąc się w naszej placówce można zdobyć atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy zawody. W trakcie nauki uczniowie technikum i branżowej szkoły zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy, obsługi,  naprawy pojazdów samochodowych, elektrotechniki  i elektroniki samochodowej oraz eksploatacji środków transportu drogowego, a także odbywają bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii B. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia – w oparciu o nowocześnie wyposażone pracownie  oraz  ciekawe praktyki!

Oferta na rok szkolny 2020/2021

5-LETNIE TECHNIKUM:

Technik pojazdów samochodowych

3 –LETNIA  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik

 

******

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY (kliknij tutaj)

******

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec

dyrektor:  mgr Zbigniew Czulak
tel./fax +48338615281
e-mail: 
zss@poczta.fm

http://zss-zywiec.edu.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH – ZAPRASZA…

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH – ZAPRASZA…

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych to nowoczesna placówka edukacyjna, w której uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę zarówno ogólnokształcącą jak i zawodową, to również miejsce, gdzie znajduje wsparcie dla rozwoju swoich indywidualnych pasji i zainteresowań.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • Technik analityk
 • Technik informatyk
 • Technik leśnik
 • Technik logistyk
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 28 40, 33 861 35 63
dyrektor: Janina Dudek
email: sekretariat@zsdil.pl
web: www.zsdil.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. M. KONOPNICKIEJ W MILÓWCE – ZAPRASZA…

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. M. KONOPNICKIEJ W MILÓWCE – ZAPRASZA…

ZSOiT w Milówce oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Oferta edukacyjna przygotowana  jest zarówno dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia na  wyższych  uczelniach oraz dla tych, które chcą  zdobyć zawód i podjąć pracę. Kierunki kształcenia są dostosowane do aktualnych  potrzeb rynku pracy.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

Liceum ogólnokształcące ( 4 lata ):

 • klasa matematyczno – przyrodnicza
 • klasa humanistyczno – językowa

Technikum ( 5 lat )

 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa szkoła I stopnia ( 3 lata )

 • magazynier – logistyk
 • kucharz

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. M. Konopnickiej w Milówce

ul. Dworcowa 17

34-360 Milówka

tel. 33 8 637 555,

www.zsoitmilowka.pl,

e-mail: dyrekcja@lomilowka.pl


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W ŻYWCU – ZAPRASZA…

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W ŻYWCU – ZAPRASZA…

Jesteśmy nowoczesną szkołą, wciąż się rozwijamy, dobrze wpisujemy się w wymogi współczesności! Wspierają nas doświadczenie i bogaty dorobek historii i tradycji, od 116 lat kształcimy i wychowujemy młodzież Żywiecczyzny. Szczycimy się tytułami laureatów konkursów. W prestiżowym rankingu miesięcznika Perspektywy w roku 2020 po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni Srebrną Tarczą – oznacza to, że I LO w Żywcu znajduje się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce. Stawiamy wysokie wymagania sobie i naszym uczniom, stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi licealistów.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • Klasa uniwersytecka humanistyczna
 • Klasa uniwersytecka matematyczna
 • Klasa biologiczno-chemiczna (dwa oddziały)
 • Klasa matematyczna z nauczaniem dwujęzycznym
 • Klasa humanistyczna (społeczno-medialna)

DANE KONTAKTOWE

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2

Telefon/fax: (33) 861 21 13 oraz (33) 475 46 44

Adres www szkoły: www.lo-zywiec.pl

Adres e-mail: biuro@lo-zywiec.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH – ZAPRASZA…

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH – ZAPRASZA…

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych to szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością. Nasze atuty to wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych, nowoczesne pracownie, innowacyjne programy (Miniprzedsiębiorstwo, Wirtualne Laboratoria), współpraca z uczelniami wyższymi, ciekawe wykłady, lekcje otwarte, sesje fotograficzne, kursy i szkolenia oraz wyjazdy zagraniczne… Dlatego przyjdź do nas i zdobądź atrakcyjnych zawód… Twoja przyszłość zaczyna się u nas.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

TECHNIKUM:

 • Technik rachunkowości – NOWOŚĆ!!!
 • Technik ekonomista
 • Technik logistyk
 • Technik reklamy
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Sprzedawca
 • Magazynier-logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA dla absolwentów BS I Stopnia i ZSZ

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

ul. Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 21 96, 33 860 05 50

dyrektor: mgr Adam Zoń

email: zseg@zseg.zywiec.pl

web: www.zseg.zywiec.pl

https://www.facebook.com/ekonomzywiec


ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU – ZAPRASZA...

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU – ZAPRASZA…

ZSME to najlepsza szkoła techniczna na Podbeskidziu, co potwierdza każdego roku ranking miesięcznika „Perspektywy”, przyznając placówce złote i srebrne tarcze. Szkoła posiada odpowiednie przygotowanie techniczne i kadrowe do realizacji nauki w technikum, liceum oraz branżowej szkole I stopnia. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami zawodowymi i komputerowymi oraz własnymi warsztatami. Placówka zapewnia uczniom bursę, stołówkę z pełnym wyżywieniem oraz dostęp do obiektów sportowych.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • Technik mechanik (specjalność: obróbka CNC)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik elektryk
 • Technik elektronik
 • Technik programista
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Liceum Ogólnokształcące – Profil sportowy
 • Liceum Ogólnokształcące – Profil policyjny
 • Branżowa Szkoła I stopnia – Elektryk
 • Branżowa Szkoła I stopnia – Operator obrabiarek skrawających
 • Branżowa Szkoła II stopnia dla absolwentów BS I stopnia i ZSZ – Technik Elektryk i Technik Mechanik

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół  Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

ul. KEN 3, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 34 28

dyrektor: dr Bogusław Wyleciał

email: biuro@zsme.zywiec.pl

web: www.zsme.zywiec.pl

facebook: www.facebook.com/ZsmeZywiec


ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU – ZAPRASZA…

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU – ZAPRASZA…

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych efektywnie kształci na poziomie średniej szkoły technicznej oraz przygotowuje do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach wyższych. Nauka odbywa się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, według innowacyjnych programów nauczania we współpracy z licznymi partnerami. Szkoła zapewnia atrakcyjne praktyki zawodowe, edukacyjne wyjazdy zagraniczne i certyfikowane szkolenia branżowe.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

5-LETNIE Technikum kształcące w 9 zawodach (5 oddziałów kl. I)

 • Technik budownictwa
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik usług fryzjerskich + Technik architektury krajobrazu
 • Technik inżynierii sanitarnej + Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik fotografii i multimediów + Technik przemysłu mody + Technik Geodeta

Szkoła Branżowa I stopnia

 • Stolarz oraz Fryzjer (z praktyką w szkole i u pracodawcy)
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci i instalacji sanitarnych

Szkoła Branżowa II stopnia – dla absolwentów BS I stopnia i ZSZ

 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik technologii drewna

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

ul. Szkolna 2, Żywiec
tel.: 33 861 21 75 , 33 862 03 48
dyrektor: mgr inż. Ewa Kaplyta
email: sekretariat@zsbd.edu.pl
web: www.zsbd.edu.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU – ZAPRASZA…

ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU – ZAPRASZA…

 

Wyjątkowa lokalizacja, niegraniczone możliwości przestrzenne oraz bogata baza dydaktyczna szkoły pozwalają na teoretyczne i praktyczne kształcenie młodzieży w wielu kierunkach. ZSAiO  kształci w liceum, technikum, jak również w branżowej szkole I stopnia.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • Liceum Ogólnokształcące – Klasa wojskowa
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Klasa wojskowa i klasa mistrzostwa sportowego (biathlon i boks)
 • Technik hotelarstwa z elementami marketingu sieciowego + Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
 • Technik hodowca koni
 • Branżowa szkoła I stopnia – Kucharz + Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu

ul.Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec
tel.: 33 475 05 70
dyrektor: Mirosław Staszkiewicz
email: zsaio@moszczanica.pl
web: www.moszczanica.pl

facebook: www.facebook.com/ZSAiOwZywcu

Instagram: moszczanica


SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ŻYWCU – ZAPRASZA…

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ŻYWCU – ZAPRASZA…

 

Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu prowadzi edukację wyłącznie w zakresie zajęć artystycznych. Szkoła zatrudnia w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu oprócz działalności dydaktycznej służy lokalnemu społeczeństwu, jako kreator życia artystycznego. Szkoła corocznie jest organizatorem konkursów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

Szkoła prowadzi nabór na specjalność instrumentalista o sześcioletnim cyklu kształcenia, w nastepujących specjalizacjach:

 • fortepian,
 • akordeon,
 • gitara,
 • altówka,
 • skrzypce,
 • wiolonczela,
 • kontrabas,
 • klarnet,
 • saksofon,
 • flet,
 • obój,
 • trąbka,
 • puzon,
 • tuba,
 • eufonium,
 • perkusja.

Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sz.muzyczna@tenit.com.pl do dnia 29 maja 2020 r.

DANE KONTAKTOWE

Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu
ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec

tel. (033) 861-43-32,

dyrektor: Jolanta Tomas

e-mail: sz.muzyczna@tenit.com.pl

web: www.muzyczna-zywiec.pl


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W ŻYWCU – ZAPRASZA…

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W ŻYWCU – ZAPRASZA…

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu jest placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Szkoła Branżowa  I Stopnia,
 • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze,
 • Internat
 • Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

DANE KONTAKTOWE

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu

ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 32 71

dyrektor: mgr Magdalena Worek

email: sekretariat@sosw.zywiec.pl

 

web: www.sosw.zywiec.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-w-%C5%BBywcu-722275154484760/


OFERTA
Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

KONTAKT:

Maciej Moc
Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Żywcu
tel.kom.504454859

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
34-300 Żywiec, ul. H. Sienkiewicza 65
tel 33 861 23 73, 861 43 46
fax 33 861 43 46