W związku z komunikatem Dyrektora Delegatury ŚKO w Katowicach serdecznie zapraszam Uczniów klas ósmych i Rodziców do udziału w spotkaniu „Giełda online szkół ponadpodstawowych” dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja br. od godz. 9.00.

Poniżej znajduje się link do otwarcia spotkania oraz linki poszczególnych szkół do zalogowania się na prezentacje zgodnie z harmonogramem.

Link do otwarcia spotkania (godz. 9.00):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52a460decaae49e18855a062522d7832%40thread.tacv2/1621337855204?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca543d42-08c4-40be-9d76-932d7b2ae422%22%2c%22Oid%22%3a%225e680bf4-ef08-4f85-8a07-6fccae4806ca%22%7d

 

Linki do ofert szkół online wg kolejności zgłoszeń:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu (godz. 12.30)

https://teams.live.com/meet/94334589909449

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu (godz. 13.30)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab83f15dabfff4ffbad62f86e97937a3a%40thread.tacv2/1621281158414?context=%7b%22Tid%22%3a%2221214961-5913-484e-9a08-358f91a22c00%22%2c%22Oid%22%3a%2224cea282-bece-4acf-bafe-5dddc37fbf55%22%7d

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (godz. 10.00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWUwNDRhNGItZWNlOS00OWQ0LWEwYzYtYzFkMzE2NTU4Yjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c364b705-c0ae-448b-be69-d1d371bfdc83%22%2c%22Oid%22%3a%22059aa626-dcc9-4dfc-b6b2-01df07882233%22%7d

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących  w Żywcu (godz. 12.00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTuANvHN1JbILEAirpdyA15oYZd-IFATVofAz4qog1Eo1%40thread.tacv2/1621254066214?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8934d3f-d736-4582-9cb6-03f7bc307ed5%22%2c%22Oid%22%3a%22fbac9416-fa51-4547-b339-f4a8097a5e3d%22%7d

I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu (godz. 10.30)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adCjSaVZELJompaUDMwWpGWemebhV2spgOplApjI-uwQ1%40thread.tacv2/1621251936978?context=%7b%22Tid%22%3a%22716568b3-041c-425c-8327-7207b5da38d5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa991c3a-35ba-48d8-8ce8-d666a5322d19%22%7d

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu (godz. 11.00)

https://teams.live.com/meet/94333176274570

Zespół Szkół Zawodowych Węgierska Górka (godz. 13.00)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVkMDllMzEtYWJhNi00MzczLWFkNzYtZDZmMWMyODc1YzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d081cc60-75a9-464c-a7cc-c9ae02c84ddb%22%2c%22Oid%22%3a%2287fd766b-8c0b-435d-8c47-2df58f97965e%22%7d

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych  w Żywcu (godz. 9.30)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQwZDhhMzgtYTBhMC00NTJkLWEwYjUtYzY1MzM4MDQ5ZTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263843a83-2e0b-4030-9cf1-9cfbac7bb36b%22%2c%22Oid%22%3a%22e21e787e-8c9d-4cc5-9c89-0039acd32287%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu (godz. 11.30)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0o5b9RLB-PK0-9xHwWn2U5jbEjIc74hduScpZ7lEO8A1%40thread.tacv2/1621253380495?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cb52d4-8ecc-44f2-9d55-18ddfbccbf8b%22%2c%22Oid%22%3a%22286313a5-1e1c-436e-9c10-130706be6e1d%22%7d


Skip to content