Prosimy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o ponowne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szkolnej platformy edukacyjnej G Suite.

G Suite – platforma edukacyjna