Niezmiernie dumni informujemy, że nasza współpraca z najlepszą szkołą średnią woj. śląskiego w rankingu roku 2022 pisma edukacyjnego „Perspektywy” – LO5 z Bielska-Białej jest kontynuowana w ramach kolejnego projektu między naszymi szkołami pt.: „Fizyka, Robotyka i Bezpieczeństwo w sieci”.

23 marca 2022 uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Rajczy będą uczestniczyć w pionierskim wydarzeniu edukacyjnym zorganizowanym przez LO5 BB  na sali gimnastycznej naszej szkoły. Dzięki inicjatywie dyrektorów obu szkół – p. Brunona Bieleckiego (SP1Rajcza) oraz p. Marka Myślińskiego (LO5BB) we współpracy z organami prowadzącymi – Gminą Rajcza oraz m. Bielsko-Biała przygotowano panel warsztatów dla uczniów szkoły w Rajczy:

  1. Fizyka
  2. Robotyka
  3. Bezpieczeństwo w sieci internetowej

Patronatem honorowym objął to wydarzenie Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach p. Tomasz Kowalik oraz Wójt Gminy Rajcza – p. Zbigniew Paciorek.

2022. Pismo edukacyjne Perspektywy po raz 24 opublikowało Ranking Liceów i Techników. V Liceum Ogólnokształcące z Bielska-Białej zajęło pierwsze miejsce w województwie śląskim oraz czternaste na liście ogólnopolskiej. https://bbfan.pl/artykul/bielska-piatka-najlepszym/1263051

Pin It on Pinterest