Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem CKE od 14 do 16 maja (wtorek-czwartek) 2024 roku.

Uwaga! Zgodnie z kalendarzem szkolnych zajęć dni 14, 15 i 16 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami ósmoklasisty.

Zajęcia 17 maja odbywają się zgodnie z planem.