W piątek 25 października na świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty dla uczniów „Jedynki” z zakresu edukacji ekologicznej, której tematem była segregacji odpadów.

Uczniowie klasy VII b przedstawili krótką scenkę: „Śmieci to nie zabawa…”, a Ola B. z klasy VIII b zaśpiewała piosenki o tematyce ekologicznej: „Ziemia, wyspa zielona” i ” Moja planeta”.

Główne cele edukacji to:

  • uświadomienie uczniom konieczności segregowania odpadów w domach i w szkole,
  • poznanie sposobów segregacji odpadów,
  • ukazanie roli recyklingu w ochronie zasobów przyrody i w ochronie krajobrazu,
  • kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec środowiska.

Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie pierwszym krokiem do kształtowania zachowań proekelogicznych, a w dalszym kroku budowanie nawyków segregacji odpadów wśród społeczności lokalnej.

Skip to content