Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Mając na uwadze właściwą i pełną komunikację pomiędzy rodzicami i szkołą oraz inne możliwości analityczne, edukacyjne i prowadzenie bezpiecznej dokumentacji szkolnej,  postanowiliśmy od 1 września roku szkolnego 2020/2021 wdrożyć Dziennik Elektroniczny LIBRUS Synergia.

Umożliwi on Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce i zachowaniu Państwa dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą tego dziennika każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

  • sprawdzać oceny ucznia,
  • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
  • na bieżąco monitorować listy obecności,
  • korespondować z dowolnym nauczycielem,
  • odczytywać ogłoszenia szkolne,
  • sprawdzać plan lekcji,
  • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Dziennika Elektronicznego.

Kody dostępu do Dziennika Elektronicznego otrzymacie Państwo na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu 2020 roku.


Skip to content