Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dziś dołączyliśmy do akcji narodowego czytania powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za udział oraz jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie. Gratulacje!

Szkolny BUS - Rozkład jazdy

Dowóz dzieci – informacje

25 sie 2020 | Covid19, Dla Rodziców

Harmonogram:

(wkrótce)


Informacje dodatkowe

Dowóz na dotychczasowych zasadach

Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Nadal w przypadkach określonych w ustawie Prawo oświatowe gmina zobowiązana jest zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu (art. 39 ust. 2, 3 i 4 Prawa oświatowego). Transport uczniów organizowany przez gminę w czasie epidemii musi jednak uwzględnić ustanowiony nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.

Wymogi sanitarne w środkach komunikacji

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz regularny określanej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu do szkoły. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów. Przewoźnik, z którym gmina podpisuje umowę zobowiązany jest do zapewnienia uczniom odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu są niezbędne (art. 14 ustawy z 15 listopada 1984 r.).

Limit przewożonych osób

Ograniczenia w przewożeniu osób obejmują przejazdy autobusami – pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (§ 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.). Można przewozić w nich, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

UWAGA! Spójnik „albo” daje możliwość wyboru jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań, a nie obu.

 


 

Podstawa prawna:

Pin It on Pinterest