Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w piątek 6 listopada na sali gimnastycznej w naszej Szkole dziś odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Drodzy Uczniowie.
Dzisiejsza uroczystość jest skromna i wyjątkowa z uwagi na panującą w naszym kraju pandemię. Za moment staniecie się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, złożycie ślubowanie na przynależność do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy. Ślubując wypowiecie słowa, które mówią o tym jak ważne w życiu są pewne wartości. Te wartości powinny towarzyszyć Wam przez całe życie.
Przez najbliższych osiem lat będziecie stanowili część wspólnoty naszej szkoły. Symbolem Waszej przynależności do społeczności szkolnej jest legitymacja szkolna, którą otrzymaliście.
mam nadzieję drogie dzieci, że przez najbliższe lata będziecie z godnością nosić miano uczniów naszej szkoły, że z dumą będziecie mówić o przynależności do grona naszych uczniów, a po latach jako absolwenci z przyjemnością będziecie wspominać czas spędzony w naszej szkole.

Szanowni Rodzice.
Dziękuję za zrozumienie i okazaną pomoc w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie. W imieniu swoim, moich koleżanek i kolegów mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by słowa ślubowania odzwierciedliły się w rzeczywistości, aby Wasze dzieci opuszczając mury naszej szkoły miały wpojone właściwe wartości, że poradzą sobie w dalszych etapach edukacji oraz w codziennym życiu.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzliwe podejście z Państwa strony, bo wspólne działania przynoszą najlepsze efekty edukacyjne i wychowawcze.
We współpracy z Państwem przyczynimy się do wychowania młodego człowieka w poczuciu własnej wartości, mądrego, zaradnego i posiadającego umiejętność spełniania swych celów i marzeń.

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły

Album zdjęć:

Galeria zdjęć

Komunikat 1/06/11/2020

Komunikat 1/06/11/2020

Szanowni Rodzice.

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dla klas 3 A i B od 9 listopada będą łączone i prowadzone zdalnie wg planu klasy 3A. Odpowiednie zmiany w planie zostaną dokonane możliwie jak najszybciej.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów będą odbywać się od 12 listopada wg osobnych ustaleń. Rodzice uczniów zostaną poinformowani o zmianach przez eDziennik.

 

Dyrektor Szkoły

Brunon Bielecki

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Załączniki:

  1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN
  2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe
Komunikat 1/06/11/2020

Plan organizacji pracy szkoły od 9.11.2020

źródło: men.gov.pl


Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Komentarz SP1 – W sprawie opieki świetlicowej prosimy zgłaszać potrzebę j.w. bezpośrednio sekretariatu szkoły.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Wsparcie 500+ dla nauczycieli

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

Wkrótce szczegółowo poinformujemy o sposobie wypłacania świadczenia.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

Komentarz SP1 – Harmonogram zajęć dla ósmoklasistów z podziałem na grupy zostanie opublikowany wkrótce.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

Komunikat 1/03/11/2020

Komunikat 1/03/11/2020

Szanowni Rodzice.
W związku z otrzymaną informacją o dodatnim wyniku Covid19 u wychowawczyni klasy 3B, po konsultacji z PSSE Żywiec oraz po ustaleniach z organem prowadzącym Gminą Rajcza – zajęcia w klasie 3B będą realizowane w trybie nauki zdalnej w dniach od 3 listopada do 9 listopada 2020.
Należy oczekiwać stosownych informacji telefonicznych od PSSE w Żywcu dotyczącej kwarantanny uczniów. Połączenia z PSSE w Żywcu mogą być wykonywane z zastrzeżonych nr telefonów.
Proszę o śledzenie zmian w planie lekcji i godzin realizacji.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Brunon Bielecki

Komunikat 1/03/11/2020

Komunikat 2/02/11/2020

2020-11-02/20:15:18


Szanowni Państwo, Rodzice.

Proszę o przygotowanie odpowiednich strojów gimnastycznych dla dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne w związku z potrzebą przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń na I piętrze szkoły w dniu 3/11/2020.

Planujemy zajęcia 3/11/2020 wg schematu:

– dla klasy 1 SP – zajęcia sportowo – rekreacyjne odbywać się będą na sali gimnastycznej.
– dla klas 3 na hali sportowej.
– klasy 2 uczestniczą w zajęciach bez zmian
– pozostali uczniowie realizujący zajęcia w szkole w ramach pomocy P-P powinni zostać w domu i prowadzić tryb nauki zdalnej.

Obiady wydawane w szkole – bez zmian. Zachowujemy szczególną ostrożność i dezynfekujemy pomieszczenia.

Należy dokonać dezynfekcji maseczek dla uczniów i zmianę na świeże i czyste. Szkoła wyda maseczki niemedyczne uczniom zgodnie z potrzebami w tym dniu.

Rozkład zajęć może ulec zmianie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją Covid19.

Proszę uprzejmie o wyrozumiałość i pomoc w naszych działaniach.

Z wyrazami szacunku
Brunon Bielecki
Dyrektor szkoły

Komunikat 1/03/11/2020

Komunikat 1/02/11/2020

W związku z otrzymaną 02/11/2020 informacją o wyniku dodatnim Covid19 u rodzica ucznia klasy 2B prosimy o baczną uwagę i śledzenie stanu zdrowia dzieci w ramach zalecanego nadzoru epidemiologicznego oraz o powiadamianie szkoły w przypadku pobytu na kwarantannie lub izolacji uczniów naszej szkoły tak szybko, jak to możliwe.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Osiąganie samodzielności. Lektura dla Rodziców

Osiąganie samodzielności. Lektura dla Rodziców

Polecamy publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) pt.: „Osiąganie samodzielności”. Droga do samodzielności. Przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Autorkami są: Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak, Katarzyna Uniszewska, Lidia Pielaszek, Mirosława Suchocka.

W badania gotowości szkolnej sześciolatków poruszanych jest wiele aspektów samodzielności oraz innych istotnych zagadnień. Lektura obowiązkowa. Polecamy!

Publikacja PDF w linku: http://www.bc.ore.edu.pl

 

Komunikat 1/03/11/2020

Komunikat 2/26/10/2020

W związku z otrzymaną informacją w dniu 26/10/2020 od rodzica uczniów klasy 2B oraz 4A prosimy o baczną uwagę i śledzenie stanu zdrowia dzieci w ramach zalecanego nadzoru epidemiologicznego oraz o powiadamianie szkoły w przypadku pobytu na kwarantannie lub izolacji uczniów naszej szkoły tak szybko, jak to możliwe.

Dziękujemy! Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Formularz kontaktowy

6 + 8 =

Pin It on Pinterest