Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.
Źródło ORE:

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.
Dostępne są także zeszyty dotyczące zmian w wymaganiach na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Załączniki

Zmiany w egzaminach w 2021 r.

Zmiany w egzaminach w 2021 r.

Szanowni Państwo,

w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021 r.

Jest to konsekwencją decyzji Ministra Edukacji i Nauki o rozszerzeniu zakresu kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 poprzez dodanie pkt. 6. “Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021”.

W związku z tym Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej planuje realizację cyklu konferencji online dla nauczycieli przedmiotów objętych tymi egzaminami. Konferencje odbywać się będą w trakcie ferii zimowych oraz po ich zakończeniu:

Harmonogram, który Państwu prezentujemy, zostanie w najbliższym czasie uzupełniony o konferencje z kolejnych przedmiotów. W miarę potrzeb postaramy się także uruchamiać dodatkowe edycje szkoleń.

Zapisy na wszystkie konferencje online odbywają się – tradycyjnie – poprzez platformę e-rejestracji:

Zapraszamy!

Władysław Mąsior
dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej

WAŻNE! Badania przesiewowe dla nauczycieli

WAŻNE! Badania przesiewowe dla nauczycieli

UWAGA!

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi badaniami przesiewowymi w kierunku SARS-Cov-2 informujemy, że zdeklarowane do w/w badania osoby ze Szkoły Podstawowej w Rajczy będą badane w dniu 12.01.2021 od godz. 08:00 do godz. 08:45.

Materiał do badania będzie pobierany w punkcie ŻYWIEC ul. Piłsudskiego 46, natomiast badanie będzie przeprowadzone przez Laboratorium: Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA, ul. Paderewskiego 32C, Katowice.

PSSE w Żywcu

tel. 605 538 283 (od godz. 7:00 do godz. 21:00)

e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

—————————————————————

tel.: 33 861 21 37

e-mail: epidemiologia.zywiec@wp.pl

psse.zywiec@pis.gov.pl

www.psse.zywiec.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec

„Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu z siedzibą przy ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną, papierową ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. „

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Bezpieczni w sieci z OSE – zapraszamy na webinar!

Bezpieczni w sieci z OSE – zapraszamy na webinar!

Drodzy Państwo,

obecnie dzieci spędzają w internecie więcej czasu niż w dobie nauki stacjonarnej. Porozmawiamy więc o ich bezpieczeństwie oraz dobrych – szkolnych i domowych – praktykach online.

Na jakie zjawiska w sieci trzeba zwracać szczególną uwagę? Co zrobić, żeby e-lekcje nie wymknęły się spod kontroli? Jak przygotować sprzęt do bezpiecznego korzystania z internetu? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci: Anna Rywczyńska (Kierownik Działu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet) i Przemysław Jaroszewski (Kierownik Działu CERT Polska) podczas webinaru „Bezpieczni w sieci z OSE”, który poprowadzi Tomasz Rożek, znany dziennikarz i popularyzator nauki oraz ambasador kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, w której pomaga rodzicom zadbać o bezpieczeństwo swoich pociech.

Już 3 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy nauczycieli i rodziców na Facebook OSE. W trakcie 50-minutowego bezpłatnego webinaru eksperci poruszą najbardziej aktualne kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i odpowiedzą na pytania uczestników.

Zapraszamy do dołączenia do naszego wydarzenia na Facebooku, gdzie znajdą Państwo więcej szczegółów, opis prelegentów oraz bieżące informacje związane z webinarem: https://www.facebook.com/events/377217396882621

Transmisja odbędzie się na fanpage’u OSE – bezpośredni link do live znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/OSEgovpl/posts/3453547344723509

Zachęcamy do włączenia powiadomienia, dzięki czemu nie przegapią Państwo naszego webinaru.

Webinar „Bezpieczni w sieci z OSE” jest realizowany w ramach projektów Ogólnopolska Sieć Edukacyjna oraz „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. Projekt jest realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik.

Do zobaczenia!

Zespół OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

nask.pl | ose.gov.pl | osehero.pl I it-szkola.edu.pl

facebook.com/OSEgovpl

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Są to najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie MEN. Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Zachęcam także do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Załączniki:

  1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek do 29 listopada br. – komunikat MEN
  2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe
Plan organizacji pracy szkoły od 9.11.2020

Plan organizacji pracy szkoły od 9.11.2020

źródło: men.gov.pl


Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Komentarz SP1 – W sprawie opieki świetlicowej prosimy zgłaszać potrzebę j.w. bezpośrednio sekretariatu szkoły.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Wsparcie 500+ dla nauczycieli

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

Wkrótce szczegółowo poinformujemy o sposobie wypłacania świadczenia.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

Komentarz SP1 – Harmonogram zajęć dla ósmoklasistów z podziałem na grupy zostanie opublikowany wkrótce.

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

Komunikat 2/02/11/2020

Komunikat 2/02/11/2020

2020-11-02/20:15:18


Szanowni Państwo, Rodzice.

Proszę o przygotowanie odpowiednich strojów gimnastycznych dla dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne w związku z potrzebą przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń na I piętrze szkoły w dniu 3/11/2020.

Planujemy zajęcia 3/11/2020 wg schematu:

– dla klasy 1 SP – zajęcia sportowo – rekreacyjne odbywać się będą na sali gimnastycznej.
– dla klas 3 na hali sportowej.
– klasy 2 uczestniczą w zajęciach bez zmian
– pozostali uczniowie realizujący zajęcia w szkole w ramach pomocy P-P powinni zostać w domu i prowadzić tryb nauki zdalnej.

Obiady wydawane w szkole – bez zmian. Zachowujemy szczególną ostrożność i dezynfekujemy pomieszczenia.

Należy dokonać dezynfekcji maseczek dla uczniów i zmianę na świeże i czyste. Szkoła wyda maseczki niemedyczne uczniom zgodnie z potrzebami w tym dniu.

Rozkład zajęć może ulec zmianie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją Covid19.

Proszę uprzejmie o wyrozumiałość i pomoc w naszych działaniach.

Z wyrazami szacunku
Brunon Bielecki
Dyrektor szkoły

Osiąganie samodzielności. Lektura dla Rodziców

Osiąganie samodzielności. Lektura dla Rodziców

Polecamy publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) pt.: „Osiąganie samodzielności”. Droga do samodzielności. Przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Autorkami są: Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak, Katarzyna Uniszewska, Lidia Pielaszek, Mirosława Suchocka.

W badania gotowości szkolnej sześciolatków poruszanych jest wiele aspektów samodzielności oraz innych istotnych zagadnień. Lektura obowiązkowa. Polecamy!

Publikacja PDF w linku: http://www.bc.ore.edu.pl

 

WAŻNE! Badania przesiewowe dla nauczycieli

Komunikat 1/15/10/2020

W związku z otrzymaną informacją od lekarza rodzinnego w Rajczy i PSSE w Żywcu informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy potwierdzono dodatni wynik u jednego dziecka w klasie 7C.

W związku z ustaleniami z PSSE w Żywcu uczniowie klasy 7C zostają objęci kwarantanną od 16 do 22 października i będą realizować tryb nauki w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji. Pozostali uczniowie pozostają pod dozorem epidemiologicznym. Piątek 16 października proszę poświęcić na przygotowanie się do realizowania nauki zdalnej. Nauka w pozostałych klasach zgodnie z obowiązującymi przepisami przebiega bez zmian w szkole. W przypadku zmiany decyzji Rodzice zostaną poinformowani tak szybko, jak to możliwe.

Apeluję o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz obserwację dzieci pod względem stanu zdrowia. Wszelkie symptomy wskazujące na chorobę należy bezzwłocznie zgłaszać do lekarza rodzinnego.

Z wyrazami szacunku
Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy


Dodano: 14:11

Od dnia 16 do 22 października na kwarantannie przebywa 22 uczniów klasy 7C oraz 2 nauczycieli.

Klasa 7C uczestniczy w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem i przydziałem zastępstw w trybie zdalnym.
Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem i wg przydzielonych zastępstw za nauczycieli przebywających na kwarantannie.

Formularz kontaktowy

13 + 11 =