Wkroczenie Armii Czerwonej

Trwa wojna obronna Polski. O trzeciej w nocy 17 września 1939 roku ambasadorowi Polski w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu odczytano notę o „rozkładzie” polskiego rządu, nieistnieniu państwa, o rzekomym upadku Warszawy. Wszystko to było...

#lekcjaHIGIENY #wirusochrona

W dniach 15 – 19 lutego w naszej szkole został przeprowadzony cykl zajęć profilaktycznych dla najmłodszych ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę higieny. W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie z klas 1-3, którzy pod kierunkiem swoich nauczycieli- wychowawców...

Życzenia dla Babci i Dziadka

La biodisponibilité absolue du tadalafil après administration orale n’a pas été déterminée. La vitesse et le taux d’absorption du tadalafil ne sont pas influencés par l’alimentation et CIALIS peut donc être pris pendant ou en dehors des repas....

Pin It on Pinterest