16 czerwca odbędą się zajęcia dla naszych uczniów propagujące bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku w ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.

W programie m.in.

  • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • lekcje bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji
  • konkurencje strażackie OSP w Rajczy
  • warsztaty z ratownikiem GOPR
  • konkurencje sportowe
  • i inne

Plan zajęć j.w. 10:00-12:00

Obiady i odwozy bez zmian. Pozostałe lekcje są realizowane zgodnie z planem lekcji.


Ponadto polecamy:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu zachęca do udziału w akcji „Bezpieczne wakacje 2021”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych i profilaktyki uzależnień.

 

Skip to content