logo Zintegrowanego Interfejsu użytkownika

Zintegrowany Interfejs użytkownika

Zaloguj się

Logowanie do ZIU

Logowanie do ZIU możliwe jest tylko dla zdających egzamin ósmoklasisty.
Logowanie do ZIU dla zdających
egzamin maturalny będzie możliwe
od 5 lipca godz. 8.30.
Wyniki historyczne i pozostałe
funkcjonalności systemu będą dostępne
od 7 lipca.