Niemal 90 proc. gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Zdalna szkoła”.

Dzięki działaniom Gminy Rajcza Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy otrzymała 17 laptopów.

Komputery w ramach deklaracji projektu będą rozdysponowane wśród uczniów klas ósmych w celu ułatwienia nauki zdalnej i jeszcze lepszego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowe pieniądze dla samorządów to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.

#ZDALNASZKOŁA #SP1RAJCZA

DZIĘKUJEMY!

Skip to content