Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane przez wychowawców klas i inauczycieli sp1 w rajczy z okazji dnia dziecka 1/06/2021.

Klasy 1-3

Zgodnie z ustaleniami wychowawców.

W dniu 01.06.201r. klasy 1-3 przychodzą na godzinę 8:00do 12:00.

W tym dniu pod opieką wychowawców odbędą się zajęcia ruchowe oraz taneczne (na sali gimnastycznej i świetlicy w przypadku złej pogody, w parku gdy będzie ładna pogoda).

W tym dniu przewidziany jest obiad dla dzieci. Zgłoszeń należy dokonać u wychowawców klas

Klasa 4A i 4B

Uczniowie wezmą udział w grach i zabawach sportowych na boisku (w razie niepogody na hali). Zajęcia rozpoczną się o godz. 9.00, a zakończą o 11.30.

Opiekunowie: M. Grygny, G. Dobras

Klasa 5A

Godzina 08:00 – spotkanie uczniów na podwórku szkolnym. Sprawdzenie obecności i omówienie zasad bezpieczeństwa.

Godzina 08:15 – (Przykład zajęć tematycznych). Wyjście nad Sołę, spacer wzdłuż biegu rzeki z omówieniem jej waloru i zadań. „Dynamika rzeki i jej wpływ na działalność człowieka”.

Opiekunowie: M. Jeleśniański, K. Błasiak

 Szczegółowy harmonogram zajęć.

Klasa 6A

1. czerwca klasa 6a pozostaje w budynku szkoły. W planie dnia zabawy i gry planszowe w sali lekcyjnej, wspólne grupowe wykonywanie gazetki klasowej. W przypadku poprawy  warunków atmosferycznych – wyjście do Ski Parku – Compel w Rajczy i wraz z rodzicami poczęstunek zafundowany przez rodziców.

Wychowawca klasy: Dorota Kubiak

Klasa 6B, 6C

wycieczka integracyjno-edukacyjna
– poszerzanie wiedzy na temat swojego regionu (osadnictwo wołoskie na Żywiecczyźnie, pomniki morowe),

Opiekunowie: Irena Cieśla, Magdalena Omyła, Monika Karczewska

Klasa  7a, 7b, 7c, 8a

  1. Godzina 9:00 – zebranie na boisku szkolnym.
  2. Rozgrywki sportowe na hali w piłkę siatkową, koszykową. nożną.
  3. Zakończenie godzina 11.30.

Oferty edukacyjne pozaszkolne

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

Szanowne Grono Pedagogiczne, Drodzy Uczniowie,

 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie pragnie zaprosić do udziału w wydarzeniu Dzień Dziecka z IFJ PAN, które będzie zorganizowane w formie transmisji na żywo w dniu 1 czerwca w godzinach od 10:00 – 13:00.

Podczas Dnia Dziecka z IFJ PAN uczestnicy będą mogli spotkać się (wirtualnie) z naukowcami IFJ PAN. Zostaną przedstawione ciekawe doświadczenia fizyczne, które będzie można z powodzeniem powtórzyć w domu. Przewidujemy również quiz z nagrodami zatytułowany „Zrozumieć Fizykę”.

 

Więcej szczegółów podamy niebawem na naszej stronie internetowej https://www.ifj.edu.pl/aktualnosci/2021/21-05-25/

Link do wydarzenia: https://youtu.be/659TreKpVJw

Pokazy popularnonaukowe, wykłady i quiz skierowane są do uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych. Jednakże, ponieważ każdy z nas jest po części dzieckiem, zapraszamy wszystkich do udziału!

Rejestracja do pokazów i wykładów nie jest wymagana, jednak będziemy wdzięczni za informację ile osób się połączy, w jakim wieku i z jakiej miejscowości/szkoły (e-mail: popularyzacja@ifj.edu.pl). Uwaga ! Uczestnictwo w Quizie będzie wymagało wcześniejszej rejestracji.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji w zaprzyjaźnionych szkołach, wśród nauczycieli, uczniów i znajomych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,
Zespół ds. popularyzacji IFJ PAN