Uwaga! Obowiązuje rygor sanitarny.

2 – 6 września

Zakres informacji:

 • bezpieczny powrót do szkoły
 • wydanie podręczników
 • zapoznanie ze szkolnymi procedurami covid
  • stołówka
  • biblioteka
  • przerwy
  • zajęcia lekcyjne
 • BHP i regulaminy pracowni
 • działania wychowawców ws. dokumentacji klasowej
 • wybory trójek klasowych
 • wybory Samorządu Szkolnego
 • działania integracyjne
 • omówienie zmian w przepisach Prawo o Ruchu Drogowym
 • omówienie projektu SAWiU – zajęcia, tematyka, regulamin
 • omówienie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania, wyrównawczych
 • propozycje zajęć dodatkowych
 • propozycje wycieczek szkolnych
 • inne działania wg potrzeb

 

Skip to content